Υπηρεσίες δικαστικής γραφολογίας

Εξειδικευμένες εργαστηριακές γραφολογικές εξετάσεις

Εξέταση γραφής και εγγράφων

Προέλευση γραφής και υπογραφών

Εξετάσεις φωτοτυπιών

Εξέταση & χρονολόγηση μελανιού & χαρτιού

Ταύτιση / διαφοροποίηση μελάνης

Εξέταση διαθηκών / ανώνυμων επιστολών & αποκάλυψη του συντάκτη

Διερεύνηση για τυχόν νόθευση - παραχάραξη εγγράφων

Αναγνώριση γνησιότητας γραφής & υπογραφής

Ανάγνωση δυσανάγνωστης γραφής

Μικροφωτογράφιση με ειδική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μικροσκοπίου

Αποκάλυψη πλαστογραφίας

test

Γραφολογικές γνωμοδοτήσεις, κατόπιν εντολής ιδιωτών

Τεχνικός Σύμβουλος ιδιωτών σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες

Πραγματογνωμοσύνες κατ’ ανάθεση Δικαστικών ή άλλων Δημοσίων Αρχών

Πλήρης εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, για τη δικαστική εξέταση γραφής και εγγράφων: με την Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης (τύπου ESDA), με χρήση Υπέρυθρης (IR) και Υπεριώδους (UV) αντανάκλασης και φθορισμού διαφόρων συχνοτήτων, με χρήση Στερεοσκοπικού μικροσκοπίου και ειδικών φωτισμών.

Φωτογραφικό υλικό

Σημείωση

Για την εξέταση γραφής και εγγράφων παρέχεται πλήρης εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την δικαστική εξέταση γραφής και εγγράφων: με την Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης (τύπου ESDA), με χρήση υπέρυθρης (IR) και υπεριώδους (UV) αντανάκλασης και φθορισμού διαφόρων συχνοτήτων, με χρήση στερεοσκοπικού μικροσκοπίου και ειδικών φωτισμών.