Καλώς ήλθατε στη σελίδα του Δικαστικού Γραφολόγου Παύλου Κων/νου Τσουμάνη.

Με αρωγό την άρτια επιστημονική του κατάρτιση και εργαζόμενος με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, ο Παύλος Τσουμάνης προβαίνει σε ασφαλή γραφολογικά πορίσματα. Η χρήση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων, στο εργαστήριο δικαστικής γραφολογίας, έχει ως αποτέλεσμα τη διενέργεια επαγγελματικών γραφολογικών πραγματογνωμοσυνών, με στόχο, πάντοτε, την αποκάλυψη της αλήθειας.

Διατηρεί γραφείο - εργαστήριο Δικαστικής Γραφολογίας στη Θεσσαλονίκη

Η Δικαστική Γραφολογία είναι η επιστήμη η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ανακριτικής και έχει ως αντικείμενο την πιστοποίηση ενός εγγράφου ως πλαστού ή ως γνησίου και την εξεύρεση του δράστη.

Στη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την επιστήμη της Δικαστικής Γραφολογίας και τις εφαρμογές της, αλλά και για τις δραστηριότητες που δεν αποτελούν εφαρμογή της. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εξειδικευμένες εξετάσεις που μπορούν να διεξαχθούν στο εργαστήριο μου, προκειμένου να διερευνηθεί:

  • η προέλευση γραφής και υπογραφών και
  • η τυχόν νόθευση – παραχάραξη εγγράφων

Για την εξέταση γραφής και εγγράφων παρέχεται πλήρης εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την δικαστική εξέταση γραφής και εγγράφων: με την Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης (τύπου ESDA), με χρήση υπέρυθρης (IR) και υπεριώδους (UV) αντανάκλασης και φθορισμού διαφόρων συχνοτήτων, με χρήση στερεοσκοπικού μικροσκοπίου και ειδικών φωτισμών.

Είμαι εγγεγραμμένος στους καταλόγους πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης και όλων των νομών της Κεντρικής, Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Αναλαμβάνω γραφολογικές υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα και κατά περίπτωση και στην Ευρώπη.

Δικαστικός Γραφολόγος Θεσσαλονίκη

Δικηγόρος

Τσουμάνης Παύλος

Το έγγραφο έχει ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνική και την οικονομική ζωή. Η είσοδος του ανθρώπου στη ζωή γίνεται με έγγραφη διοικητική πράξη (ληξιαρχική πράξη γεννήσεως), οι μονομερείς δικαιοπραξίες και οι συμβάσεις φέρουν τον έγγραφο τύπο, οι οικονομικές συναλλαγές χωρίς μετρητά γίνονται με αποδεικτικό έγγραφο πληρωμής ή πίστωσης (επιταγή – συναλλαγματική), η δήλωση τελευταίας βούλησης γίνεται με έγγραφη διαθήκη. Αυτές είναι μερικές από τις καθημερινές χρήσεις του εγγράφου και δείχνουν την πολύ μεγάλη σημασία του στην καθημερινότητα.

Η αξιόποινη δραστηριότητα, όπου το corpus delicti είναι το έγγραφο, συνίσταται στην εξ υπαρχής κατάρτιση ενός πλαστού εγγράφου, στη νόθευση ενός ήδη υπάρχοντος γνησίου και στην κατάρτιση ψευδώνυμων ή ανώνυμων υβριστικών ή απειλητικών κειμένων. Εργασία, επομένως, του δικαστικού γραφολόγου, Παύλου Τσουμάνη, είναι η διακρίβωση της πλαστότητας ή γνησιότητας αυτών, της προέλευσης κειμένου ή/και υπογραφής και της τυχόν νόθευσης κειμένου.

Στο πλαίσιο της εργασίας του, ασχολείται τόσο με χειρόγραφα και υπογραφές, όσο και με εκτυπωμένα έγγραφα και εντυπώματα σφραγίδων. Μετά την εξαγωγή αξιόπιστων γραφολογικών πορισμάτων και με πλήρη ευσυνειδησία, συντάσσονται σχετικές γραφολογικές γνωμοδοτήσεις, τόσο κατόπιν εντολής ιδιωτών, όσο και κατόπιν διορισμού του ως πραγματογνώμονα, από Δικαστικές ή άλλες Δημόσιες Αρχές.

Ο “Δικαστικός” Γραφολόγος πρέπει να αντιδιαστέλλεται από τον “Αναλυτικό” Γραφολόγο ή “Χαρακτηρολόγο”, καθώς υπάρχουν δύο εκδοχές της Γραφολογίας: α) Η Δικαστική Γραφολογία, η οποία ασχολείται με όλα τα προαναφερθέντα και τα πορίσματά της είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε δικαστικές διαδικασίες και β) η Αναλυτική Γραφολογία ή Χαρακτηρολογία, η οποία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του χαρακτήρα του ανθρώπου μέσα από τη γραφή του.

Ο εν λόγω γραφολόγος, Παύλος Τσουμάνης υπηρετεί τη Δικαστική Γραφολογία. Στο Εργαστήριό του, Δικαστικής Γραφολογίας, στη Θεσσαλονίκη, διενεργεί γραφολογικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εργαστηριακό έλεγχο με στερεομικροσκόπιο, μεγεθυντικά μέσα, φασματογράφο υπερύθρων και υπεριωδών ακτίνων – χρωματικών φίλτρων, ηλεκτροστατική συσκευή ανίχνευσης, μικροφωτογράφιση. Η εργαστηριακή ανάλυση αποβαίνει εξαιρετικά σημαντική, καθώς μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα, όπως η ανάδειξη αφανούς γραφής, η χρονολόγηση εγγράφων (χαρτιού και μελανών), η εύρεση της σειράς με την οποία τέθηκαν εγγραφές, αλλά και η διαφοροποίηση ή ταυτοποίηση μελανών επί ενός εγγράφου.

Η γραφή είναι μια δυναμική πτυχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και το πλήθος των γραφών (παρεμφερών μεταξύ των) που αναπτύσσει ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό. Αυτή η μοναδικότητα είναι που καθιστά, τελικά, αδύνατη τη δυνατότητα να αντιγραφεί η γραφή ενός ατόμου. Επιπροσθέτως, ένα γραπτό κείμενο μπορεί να επηρεαστεί σε διάφορους βαθμούς, λόγω φυσικών μεταβολών. Ο δικαστικός γραφολόγος καλείται, μεταξύ άλλων, να καθορίσει την ταυτότητα μιας γραφής, αλλά και να αποκαλύψει αφανείς γραφές. Εμπιστευθείτε τον Παύλο Τσουμάνη, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μπορεί να σας εκπροσωπήσει ως Τεχνικός Σύμβουλος σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες, προκειμένου να διεκδικήσετε το δίκαιό σας.